Δήλωση περί Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εταιρεία μας, The Cyprus Tourism Development Company Ltd, εμπορευόμενη υπό την εμπορική επωνυμία “The Landmark Nicosia City Hotel” (η «Εταιρεία», «εμείς»), συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα επισκεπτών της ιστοσελίδας μας (https://thelandmarknicosia.com/) («εσείς», «σας», «εσάς») για σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών της, κατόπιν παράκλησης σας και με την ρητή συγκατάθεση σας, όταν εγγράφεστε για να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα για τα νέα μας (newsletter) στην ιστοσελίδα μας.

Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που οφείλει η Εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας με βάση την νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) («ΓΚΠΔ»), να παρέχει σε εσάς, ως υποκείμενο των δεδομένων τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται για τον σκοπό αυτό.

1. Ποια Δεδομένα Συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς είναι τα ακόλουθα:

1. Ονοματεπώνυμο
2. Διεύθυνση
3. Τηλέφωνο επικοινωνίας
4. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Επιπρόσθετα, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, μπορεί να συλλέγουμε περαιτέρω πληροφορίες από εσάς για σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών μας, είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων οι οποίοι μας παρέχουν υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Πληροφορίες για την δραστηριότητα σας στην ιστοσελίδα μας
2. Πληροφορίες για την συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης σας στο διαδίκτυο
3. Διαφημιστικές πληροφορίες, για τις διαδικτυακές διαφημίσεις τις οποίες λαμβάνετε
4. Διεύθυνση email και πληροφορίες Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM)
5. Ανταλλαγές αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
6. Επαγγελματικά Στοιχεία Επαφής (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιχείρησης, / διεύθυνση επιχείρησης/ τηλέφωνα, etc)
7. Πληροφορίες για τις αγορές σας και τις αγοραστικές συνήθειες σας, περιλαμβανομένων συναλλαγών σας, κωδικούς προϊόντων και δραστηριότητες ολοκλήρωσης παραγγελιών (περιλαμβανομένων πληροφοριών περιήγησης)
8. Αναγνωριστικά τα οποία βοηθούν στην ταυτοποίηση του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας, αλλά δεν σας ταυτοποιούν απευθείας ως άτομο – για παράδειγμα ο «Κωδικός Πελάτη» σας, ένα ψευδώνυμο αναγνωριστικό (π.χ. cookie) το οποίο συνδέεται με μία κρυμμένη εκδοχή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ή δημογραφικά στοιχεία όπως το εύρος ηλικίας σας.

 

2. Σκοπός της Συλλογής

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα κα τις υπηρεσίες μας τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν, περιλαμβανομένων συναντήσεων και σχεδιασμού εκδηλώσεων και γενικά για σκοπούς στοχευμένης διαφήμισης και προωθητικές ενέργειες μας.
• Για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα κα τις υπηρεσίες συνεργατών μας τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
• Για να σας ενημερώνουμε για προωθητικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες, ειδικές προσφορές, κτλ.
• Για να λαμβάνουμε σχόλια από εσάς τα οποία θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε και/ ή να επεκτείνουμε τις εγκαταστάσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
• Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό τον οποίο μπορεί εσείς να ζητήσετε και/ ή να συμφωνήσετε

Δεν συλλέγουμε και δεν χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα άλλα από αυτά  που αναφέρονται ρητά πιο πάνω χωρίς την ρητή συγκατάθεση σας εκτός εάν εσείς μας το ζητήσετε.

Δεν έχετε υποχρέωση να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά αν δεν το κάνετε δεν θα μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγουμε μέσω του διαδικτύου, μέσω τρίτων εξειδικευμένων παρόχων υπηρεσιών, για να σας αποστέλλουμε διαφημίσεις, για στοχευμένη διαφήμιση. Πληροφορίες για το ιστορικό περιήγησης σας στην ιστοσελίδα μας (σελίδες που επισκέπτεστε, αντικείμενα στα οποία κάνατε κλικ, κτλ.), πληροφορίες για την συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης σας, επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.α., μπορεί να συλλέγονται και να τυγχάνουν επεξεργασίας για τον σκοπό αυτό, για να αναγνωρίζουν και να σας απευθύνουν διαφημίσεις οι οποίες είναι πιο σχετικές με εσάς και με τον τρόπο αυτό να βελτιώνουν την απόδοση των διαφημιστικών μας εκστρατειών.

 

3. Φύλαξη των Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας τα επεξεργαζόμαστε στα γραφεία της Εταιρείας, στην Λευκωσία, όπου αυτά φυλάγονται και αποθηκεύονται.

Για την φύλαξη και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων η Εταιρεία παίρνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με την νομοθεσία και τον ΓΚΠΔ (ελεγχόμενη πρόσβαση, firewalls, antivirus, κρυπτογράφηση δεδομένων, κ.α.).

 

4. Πρόσβαση στα Δεδομένα σας

Εντός της Εταιρείας μας, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας έχουν μόνο όσοι χρειάζεται να έχουν, με καθήκον εμπιστευτικότητας και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω στην παράγραφο 2.

Εκτός της Εταιρείας μας, στους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνονται:
• Επαγγελματικοί συνεργάτες οι οποίοι μπορεί να σας παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες τους ή προσφορές όπως ενοικίαση αυτοκινήτων ή άλλες υπηρεσίες
• Υπεργολάβοι ή τρίτα πρόσωπα τα οποία συνεργάζονται και/ ή παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες στην Εταιρεία μας στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης της, όπως εταιρείες που παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληροφορικής, παροχής και συντήρησης λογισμικού (όπως SAP, OPERA, κ.α.),.
• Τρίτα μέρη τα οποία μας παρέχουν υπηρεσίες στοχευμένης διαφήμισης και υπηρεσίες μάρκετινγκ.

Η επιλογή των συνεργατών μας γίνεται πολύ προσεκτικά, αφού γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και ληφθούν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να διενεργείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την σχετική νομοθεσία και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας.

 

5. Χρόνος Φύλαξης

Σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας μας, τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται πιο πάνω στην παράγραφο 2 της παρούσας Ειδοποίησης, ή – σε περίπτωση που η συλλογή και επεξεργασία γίνεται με την συγκατάθεση σας – μέχρι να αποσύρετε την συγκατάθεση σας.

Μετά από την περίοδο αυτή, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστρέφονται ανεπανόρθωτα. Οποιαδήποτε δεδομένα δυνατό να τηρούνται από εμάς για σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών μας και ενημέρωσης θα τηρούνται μέχρι εσείς να μας ειδοποιήσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνεται αυτήν την πληροφόρηση.

 

6. Διαβίβαση σε Τρίτες Χώρες

Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε οντότητες ή άλλα τρίτα μέρη τα οποία έχουν την βάση τους ή χώρο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πριν διαβιβάσουμε τα δεδομένα διασφαλίζουμε ότι, εκτός όπου νόμιμα επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που σχετίζονται με τον αποδέκτη, υπάρχει ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων (π.χ. μέσω μίας απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω κατάλληλων εγγυήσεων όπως αυτό-πιστοποίηση του αποδέκτη για το EU-US Privacy Shield, ή συμφωνίας μέσω των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών μεταξύ της Εταιρείας μας και του αποδέκτη), ή υπάρχει η επαρκής συγκατάθεση σας.

Μπορούμε να σας παρέχουμε μία σύνοψη των αποδεκτών οι οποίοι βρίσκονται σε τρίτες χώρες και ένα αντίγραφο των συμφωνηθέντων διευθετήσεων οι οποίες διασφαλίζουν το κατάλληλο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για να το πάρετε αυτό, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@thelandmarknicosia.com

 

7. Τα Δικαιώματα Σας

Εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα τα οποία τηρούμε είναι λανθασμένα ή ανακριβή, έχετε την δυνατότητα να ζητήσετε να τα δείτε, να διορθωθούν ή να σβηστούν, επικοινωνώντας μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@thelandmarknicosia.com, ή στο τηλέφωνο +357 22 653010.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο για τον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση και το τηλέφωνο. Θα διερευνήσουμε το παράπονο σας και θα συνεργαστούμε μαζί σας για την επίλυση του.

Εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι δεν έχουμε χειριστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον νόμο, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο σας στο γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ιάσωνος 1, 2ος Όροφος, 1082 Λευκωσία, τηλ. +357 22 818456, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου commissioner@dataprotection.gov.cy.